Vad jag menar med Design av
Grafisk Kommunikation?

Kort och koncist menar jag att formge visuell
kommunikation, genom att designa grafisk
materiell för att fungera som förmedlare
och framföra diverse budskap.

Se några exempel i min Book


 
   Home Book        CV